Arrow right close
soc una dona
Drets Search open
Languages image description
soc una dona

Si pateixes violència masclista, tens dret als recursos públics d’assistència, suport i protecció per a tu i els teus fills i filles. A més, tens dret a l’assistència jurídica gratuïta i, si no et pots comunicar en català o castellà, també tens dret a l’assistència en la teva llengua per denunciar les agressions i anar a judici, si fos el cas.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d