Arrow right close
soc una dona
Formació Search open
Languages image description
soc una dona

L’administració educativa ha de tenir en compte les identificacions de violència masclista com a factor qualificat per regular i establir els ajuts destinats a les unitats familiars o unitats de convivència amb recursos econòmics escassos.

Per rebre més informació, podeu adreçar-vos als serveis socials bàsics dels ens locals (districtes, ajuntaments i consells comarcals) que corresponguin.

Canvi urgent d’escola

Dret a l’escolarització immediata dels fills i filles en els supòsits de canvi de residència derivat d’actes de violència masclista

L’administració educativa ha de preveure l’escolarització immediata dels fills i filles en els supòsits de canvi de residència derivat d’actes de violència

Exempció dels preus públics de les universitats catalanes

Dret a l’exempció total dels preus públics de les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. S’han de tenir en compte únicament les rendes o els ingressos personals de què disposi la dona sol·licitant (article 48.1 de la Llei 5/2008). S’hi poden acollir les víctimes de violència de gènere, així com els fills i filles que en depenen.

Organisme competent: l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) en regula les taxes, però la sol·licitud es vehicula a través de cada universitat on es presenta la matrícula d’estudis.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d