Arrow right close
soc una dona
Asil, residència, treball Search open
Languages image description
soc una dona

Si et trobes en una situació administrativa irregular o de dependència administrativa conjugal, no hi ha cap impediment perquè denunciïs l’agressor o perquè accedeixis a recursos i serveis de la xarxa.

Tampoc hi ha cap impediment perquè tinguis la custòdia dels fills, si en tens, ja que prevalen els drets a la seguretat i al benestar, així com els drets dels menors.

Tens dret a disposar d’un permís temporal de residència i de treball independents dels de l’agressor, que s’estenen als teus fills i filles, si en tens. La tramitació de la sol·licitud d’autorització té caràcter preferent, no s’incoa cap procediment sancionador per situació administrativa irregular i, en cas que hi hagi un procés d’expulsió en curs, es paralitza.

Residència temporal i treball

Si pateixes violència masclista.
Acreditació: ordre de protecció a favor teu, sentència condemnatòria dels fets que la van ocasionar o informe del Ministeri Fiscal que acrediti indicis que ets víctima de violència de gènere. En el moment de presentar la sol·licitud o durant el procés penal, pots sol·licitar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals a favor dels fills i filles menors.

Requisits

No ser ciutadana d’un estat de la Unió Europea (UE), de l’espai econòmic europeu o de Suïssa, ni familiar de ciutadans dels països que apliquin el règim de ciutadania de la UE.

Organisme competent

Oficina d’Estrangers. Cal demanar cita prèvia a l’adreça de correu electrònic unidades_violencia.barcelona@correo.gob.es. A l’assumpte ha de constar “Cita residència violència de gènere” i el cos del missatge ha d’incloure el teu nom i cognoms complets, la nacionalitat, la data de naixement i el NIE, si en tens.

Cònjuges reagrupades

Si disposes d’una autorització de residència per reagrupament familiar vinculada a la de l’agressor, tens dret a disposar d’una autorització de residència i de treball independent, encara que no disposis de prou mitjans econòmics per cobrir les seves necessitats.

Acreditació

Ordre de protecció a favor teu, sentència ferma contra el cònjuge reagrupant o informe del Ministeri Fiscal que acrediti indicis que ets víctima de violència de gènere.

Organisme competent

Oficina d’Estrangers (amb cita prèvia).

 

Asil
Si hi ha riscos fonamentats que al teu país d’origen et perseguiran per motius de gènere o pertinença a un determinat grup social.

Acreditació

Declaració i elements que contribueixin a fonamentar-la.
Requisits: que la persecució consisteixi en actes greus com la violència psicològica o física, incloent-hi la violència sexual. S’hi afegeixen els motius de gènere i la pertinença a grups basats en l’orientació o la identitat sexual.

Organisme competent

Punts fronterers d’entrada al territori espanyol, Oficines d’Asil i Refugi i centres d’internament d’estrangers.
Normativa reguladora

Tràfic i explotació de persones

Si has sigut víctima del tràfic de persones o d’explotació sexual.
Autorització temporal de residència i treball per circumstàncies excepcionals. Se’t concedirà un període de restabliment i reflexió mínim de 30 dies, amb una estada personal autoritzada perquè decideixis si vols cooperar en la investigació del delicte i en el procediment penal.

L’Administració t’ha de protegir i ha de vetllar per tu i, mentre no es resol l’autorització per circumstàncies excepcionals, tens dret a una autorització provisional de residència i treball. L’Administració ha de vetllar per la teva subsistència, seguretat i protecció, i també per la dels teus fills menors d’edat o amb discapacitat que es trobin a Espanya en el moment de la identificació, als quals es fan extensives les garanties de retorn assistit o autorització de residència i treball (si són més grans de 16 anys) per circumstàncies excepcionals.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d