Arrow right close
soc una dona
home Search open
Languages image description
soc una dona

La violència masclista és la que patim les dones pel sol fet de ser-ho.A conseqüència de les relacions desiguals amb els homes, basades en el masclisme, no podem ser del tot autònomes ni assolir la plena ciutadania, cosa que implica una vulneració dels drets humans. Totes tenim dret a viure amb llibertat i a no ser discriminades, explotades ni maltractades. Si pateixes una situació injusta o saps d’algú que s’hi trobi, has de saber que no estàs sola i que t’ajudarem.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d