Arrow right close
soc una dona
Violències Search open
Languages image description
soc una dona

El masclisme està interioritzat culturalment i no sempre és fàcil detectar-lo, però cada dia tenim més informació per identificar els agressors i les seves violències en tots els àmbits.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d