Arrow right close
soc una dona
Laboral Search open
Languages image description
soc una dona

La violència que es produeix en l’àmbit laboral, ja sigui durant la jornada o fora d’hores de feina, al lloc de treball o en un altre indret. Consisteix en qualsevol comportament sexual dels homes (verbal o físic) que atempti contra la nostra dignitat, especialment quan es genera un entorn intimidador, degradant, humiliant i ofensiu que condueix a l’aïllament i la soledat.

Les dones migrades i les dones subcontractades, amb contractes eventuals i temporals o sense contracte, patim més vulnerabilitat davant l’assetjament a la feina. Els agressors s’aprofiten de la nostra debilitat per vulnerar el nostre dret a la llibertat sexual, la intimitat, la dignitat, la no-discriminació, la salut i seguretat en el treball, i a la integritat física i moral.

Senyals d’alerta

Fa comentaris obscens.

Difon rumors sexuals.

Difon vídeos o imatges sexuals.

T’adreça mirades o gestos obscens.

Se t’apropa massa o t’arracona.

Et reclou en un espai.

T’assigna tasques impròpies.

Et degrada o et canvia de responsabilitat sense causa justificada.

Et tracta amb condescendència.

Fa comentaris sobre el teu aspecte físic.

Et pressiona per tenir-hi cites.

Busca la manera perquè us quedeu sols.

T’envia missatges sexuals.

Et pessiga, et toca, et fa “massatges”.

Et toca “accidentalment” parts sexuals.

Et demana favors sexuals.

Justificacions i mentides

— No sabia que la molestaria.
Mentida: les aproximacions rebutjades que es repeteixen molesten.

— No m’he pogut controlar.
Mentida: els assetjadors controlen el desig sexual i les seves relacions socials.

— M’ha provocat ella.
Mentida: cap manera de vestir o comportament inverteix la responsabilitat de l’agressió.

— No n’hi ha per a tant!, és una exagerada.
Mentida: totes les agressions són intolerables.

Organismes competents

L’empresa ha de garantir la seguretat a la feina. Si disposa d’una àrea de recursos humans, pots adreçar-t’hi, però si no és el cas o penses que no és una opció viable, pots contactar amb:

Inspecció de Treball:
Barcelona 936 24 75 00
Girona 972 94 23 10
Lleida 973 21 63 80
Tarragona 977 23 37 14

Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra:
Barcelona 93 554 87 00
Girona 972 942 567
Lleida 973 72 55 05
Tarragona 977 92 01 08

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d