Arrow right close
soc una dona
Matrimoni forçat Search open
Languages image description
soc una dona

És la unió d’una dona o una nena amb un home sense haver-hi donat el lliure consentiment i que es produeix sota coaccions (físiques, sexuals, emocionals o psicològiques) de la família i l’entorn. Les unions forçades també comporten violència en l’àmbit de la parella i violència sexual, i el sotmetiment de les dones s’estén als fills i a les filles, que creixen en un context familiar nociu.

La dona que es resisteix a casar-se o que vol trencar el matrimoni frustra les expectatives familiars i ha d’enfrontar-se a amenaces, violència i marginació social. En casos irreversibles, algunes famílies arriben a l’assassinat per preservar el que consideren honor familiar davant la comunitat o acorralen de tal manera la dona o la nena que volen casar, que l’aboquen al suïcidi.

La invisibilitat pública d’aquests matrimonis, la vulnerabilitat de les dones obligades a casar-se i el fet que la unió es pugui celebrar per rituals informals que no es registren, els fan difícils de detectar. Les més afectades són les noies joves i les menors. Tenir una orientació sexual o una identitat de gènere que s’aparta de la norma, o patir una discapacitat física o mental, són altres factors de risc afegit.

Senyals d’alerta

Antecedents familiars

Nerviosisme davant d’un viatge

Angoixa, tristor, canvis d’humor…

Baixada del rendiment escolar

Intents d’escapada del nucli familiar

Discussions familiars freqüents

Control i prohibició de xarxes socials

Confidències a les amigues i a l’entorn respecte al mal ambient a casa

Justificacions i mentides

— És una tradició que reforça els vincles familiars.
Mentida: no reforça els vincles de la dona sotmesa. Hi ha altres formes voluntàries per estrènyer vincles familiars.

—És un mandat religiós.
Mentida: els matrimonis cristians, jueus, hindús, musulmans o sikh requereixen el consentiment lliure dels cònjuges.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d