Arrow right close
soc una dona
Tràfic i explotació Search open
Languages image description
soc una dona

El tràfic de dones i nenes consisteix a captar-les, transportar-les, traslladar-les, acollir-les, rebre-les o allotjar-les de manera violenta o intimidadora, per mitjà de l’amenaça, la força, l’abús de poder, la coacció, el rapte, el frau, l’engany o la necessitat o vulnerabilitat de la víctima. Pot succeir en trànsit o amb destí al territori espanyol, i té la finalitat d’imposar a les dones treballs o serveis forçats, esclavatge o explotació, servitud o mendicitat, o d’extreure òrgans vitals de la víctima.

L’explotació sexual de dones i nenes consisteix a captar-les, transportar-les, traslladar-les, acollir-les, rebre-les o allotjar-les de manera violenta o intimidadora, per mitjà de l’amenaça, la força, l’abús de poder, la coacció, el rapte, el frau, l’engany o la necessitat o vulnerabilitat de la víctima, i acceptar o concedir pagaments o remuneració a una altra persona que tingui el control sobre la víctima, per explotar-la sexualment.

L’Estat espanyol és un dels principals destins del tràfic de dones al món, i es calcula que n’hi ha més de 14.000 prostituïdes. En termes generals, la prostitució a Catalunya està estesa i normalitzada fins al punt que a les zones frontereres ha esdevingut un reclam turístic al costat d’altres ofertes comercials.

Organismes competents

Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
Barcelona 93 554 87 00
Girona 972 942 567
Lleida 973 72 55 05
Tarragona 977 92 01 08

Entitats de referència

SICAR
Actuen especialment a l’Àrea Metropolitana i a Barcelona. Ofereixen refugi a dones víctimes del tràfic i les acompanyen en la seva recuperació.

GENERA
Actuen a la demarcació de Girona i ofereixen assessorament legal i acompanyament a les dones que exerceixen la prostitució a les carreteres. En fan un seguiment mèdic i legal.

Serveis gratuïts - 124 idiomes - 24 h / 365 d