Arrow right close

soc una dona
Arrow right
< open
Languages image description
soc una dona

Ang karahasang batay sa kasarian ay ang karahasang nararanasan ng mga kababaihan dahil lamang sa pagiging babae. Bilang resulta ng hindi magkapantay na mga relasyon sa mga lalaking kapareha na nag-uugat sa diskriminasyon dahil sa kasarian, hindi tayo ganap na independiyente o makasali nang ganap sa mga aktibong pagkamamamayan, na isang paglabag sa mga karapatan-pantao. Lahat tayo ay may karapatang mamuhay sa ating mga buhay sa kalayaan nang hindi nadidiskrimina, nasasamantala o naabuso. Kung ikaw ay nasa hindi makatarungang sitwasyon o may kilalang nasa ganitong sitwasyon, sana ay malaman mong hindi ka nag-iisa. Naririto kami upang tulungan ka.

Mga libreng serbisyo — 124 na wika — 24 oras/araw — 365 araw/taon
arrow
01.03.2021

Ikaw ay para sa kung ano ka lang

  • Text: Redacció
  • Fotografia: Maria Codina

‘Ikaw ay para sa kung ano ka lang’ ay isang pag-uusap sa pagitan ng mga Catalans na may iba’t ibang mga pinagmulan na nagbabahagi ng isang karaniwang galit na katotohanan at kinikilala ang bawat isa sa pagnanais na ibahin ito mula sa peminismo. Ang pag-uusap ay nagpapakita ng isang proseso ng pagkilala sa iba pa na humahantong sa sama-sama na pagpapatunay laban sa pang-aapi ng patriyarkal at isang paanyaya na magkaroon ng kamalayan at kumilos.