Arrow right close

soc una dona
Arrow right
< open
Languages image description
soc una dona

Ang karahasang batay sa kasarian ay ang karahasang nararanasan ng mga kababaihan dahil lamang sa pagiging babae. Bilang resulta ng hindi magkapantay na mga relasyon sa mga lalaking kapareha na nag-uugat sa diskriminasyon dahil sa kasarian, hindi tayo ganap na independiyente o makasali nang ganap sa mga aktibong pagkamamamayan, na isang paglabag sa mga karapatan-pantao. Lahat tayo ay may karapatang mamuhay sa ating mga buhay sa kalayaan nang hindi nadidiskrimina, nasasamantala o naabuso. Kung ikaw ay nasa hindi makatarungang sitwasyon o may kilalang nasa ganitong sitwasyon, sana ay malaman mong hindi ka nag-iisa. Naririto kami upang tulungan ka.

Mga libreng serbisyo — 124 na wika — 24 oras/araw — 365 araw/taon
arrow
07.03.2021

Patuloy akong ipaglalaban ang aking mga prinsipyo: pantay na karapatan at paggalang sa kapwa

  • Text: Asmaa Aouattah
  • Fotografia: Redacció

Sa  karamihan atin ay nanatili sa bahay na nakakulong, nagtatrabaho sa bahay na malayo sa panganib, naglalakad si Silvia sa mga lansangan ng Mataró upang makapunta sa mga bahay kung saan binigyan niya ng espesyal na pansin ang mga taong nakatalaga sa kanya sa Servei d’Atenció Domiciliària de Mataró. Dumulog din siya upang mangkolekta ng tela, alkohol at mas maraming materyal upang gawing sa bahay na pangprotekto. Mula sa lahat ng ito at higit pa sa paguusap namin ni Silvia sa pamamagitan ng video conference. At ipinakita niya sa akin ang kanyang mga nasa bahay na sandatang paglaban. Nang tawagan ko siya, gumagawa siya ng mga bituin na karton, ngunit hindi ito maayos para sa kanya. Ipinakita niya ito sa akin at tumatawa siya.

Silvia Llanto